Ogólnopolski Konkurs Wierszy i Piosenek Tematycznych w Języku Obcym:XIII edycja RHYMES & SONGS FESTIVAL; Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie


Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

powrót