Dnia 17 kwietnia 2012 na Gali Finałowej VI edycji konkursu Rhymes and Songs Festival,

czyli Ogólnopolskiego Konkursu Wierszy i Piosenek Tematycznych w Języku Obcym:

angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim:

 

Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem: Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pana Karola Semika, Goethe-Institut Warschau, US Embassy Poland (Ambasady USA  w Polsce), Österreichischen Botschaft Warschau (Ambasady Austrii w Polsce) i Consejería de Educación de Embajada de España en Polonia, przy wsparciu Instytutu Cervantesa, Centrum Komunikacji Społecznej, Centrum Informacji Europejskiej MSZ, FRSE oraz księgarni i wydawnictw językowych.

 

Tegoroczni laureaci zaprezentowali swoje występy i odebrali nagrody i gratulacje z rąk gości honorowych:

 

Od lewej: Doradca metod. Wydawnictwa Macmillan – Pani Marta Kobalczyk, Doradca Fundacji Rozwoju Edukacji – Pani Weronika Skaczkowska, Doradca metod. Wydawnictwa Oxford University Press i Polanglo, Kierownik Księgarni Omnibus – Pani Ewa Dudkowska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Dzielnicy Targówek -  Pani Katarzyna Majdura, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek -  Pan Sławomir Antonik, Pani Teresa Garcia  - koordynator Działu Nauczania Dzieci w Instytucie Cervantesa i Pan Manuel Hermes de la Torre – szef Działu Nauczania w Instytucie Cervantesa, Pan Michael Falz – ekspert ds nauczania j. niemieckiego w Instytucie Goethego, Pani Margarita Rosell Saco – Doradca w Biurze Radcy ds Edukacji Ambasady Hiszpanii

 

 

Tegorocznym tematem przewodnim konkursu jest CZAS i jego optymalne wykorzystanie, mające na celu przestrzeganie zasad, przyjętych norm i reguł postępowania oraz właściwego wypełniania obowiązków i ciekawego spędzania czasu wolnego w myśl hasła: Śpiesz się powoli

Konkurs, organizowany już po raz szósty przebiega w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe - klasy 0–III i IV– VI oraz gimnazja – klasy I-III. Uczniowie (pojedynczo lub grupowo) prezentują dowolny max.5 minutowy utwór (wiersz,  piosenkę, skecze, dialogi lub krótką formę teatralną). Ocenie podlegają: bogactwo leksykalne, intonacja, artykulacja, płynność wypowiedzi oraz efekty specjalne, oddające nastrój prezentowanego utworu.

 

Po eliminacjach wewnątrzszkolnych, do Superfinału zgłoszono 355 uczniów z 23 placówek: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, którzy prezentowali swoje utwory w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, rosyjskim i hiszpańskim. Przesłuchania finałowe odbyły się 7.03.2012. Komisja Oceniająca Przesłuchania Finałowe:  Ks Charles Vianney Tanke, Pani Dagmara Sobczyk CIE MSZ, Pani Ewa Piotrowska redaktor wyd Macmillan,  Pani Krystyna Kancewicz-Sokołowskiej, Pani Małgorzata Bajorek – doradcy metodyczni ds j. obcych dla Warszawy,   Pani Karolina Wilk – doradca Oxford University Press, Pani Sandra Grzeszek - Goethe-Institut, Pani Teresa Garcia Muruais – Instytut Cervantesa, Pani Marta Widz- Centrum Komunikacji Społecznej:

Najważniejszym celem konkursu jest  motywować i wspierać naszych uczestników do zabawy językiem obcym i zachęcenie ich do dalszej nauki. Podczas Gali Finałowej, przedstawiciele instytucji patronujących konkursowi zachęcali w swoich przemówieniach do nauki języków obcych i wykorzystywania języka obcego od najmłodszych lat:

Jest to konkurs, w którym przyznawane jest bardzo dużo nagród. Choć nie wszyscy zajmują czołowe miejsca, bo nie jest to możliwe, jurorzy przyznali  bardzo wiele wyróżnień. Wyróżnienia te często wykraczały poza oceniane kryteria, tj. wymowę, intonację, bogactwo leksykalne czy płynność wypowiedzi. Przyznano wyróżnienia za np. oryginalność wykonania, kreatywność, ciekawą aranżację, czy wielojęzyczność, gdyż promujemy te dzieci i szkoły, które starają się występować w kilku językach. Wyróżnienia przyznano także dla nauczycieli przygotowujących uczniów:

Przyznano dyplomy uczestnictwa z wyrazami uznania za wielojęzyczność prezentowanych utworów i dyplomy finalistów dla Szkoły Podstawowej w Głoskowie oraz Gimnazjum Nr 58 w Warszawie, dyplomy finalistów i dyplomy uczestnictwa dla Szkoły Podstawowej Nr 298, Szkoły Podstawowej Nr 319 w Warszawie, Szkoły Podstawowej Nr 312 w Warszawie, Szkoły Podstawowej Nr 275 w Warszawie, Szkoły Językowej Sunny Times School  i Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim.

 

W kategorii  0 – przedszkola i kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej przyznano:

I miejsce - zespół z Przedszkola Nr 18 w Warszawie za program w języku angielskim z elementami j. włoskiego, francuskiego i niemieckiego oraz wyróżnienie dla nauczycieli przygotowujących uczniów: Pani Marty Bukowskiej, Pani Marty Pokory, Pani Bogusławy Węclewskiej

I miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddz.Integr. w Warszawie za program w języku angielskim z elementami j. hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i niemieckiego oraz wyróżnienie dla nauczyciela przygotowującego uczniów: Pani Doroty Walczuk. SP 114 otrzymuje także Dyplom uczestnictwa z wyrazami uznania za wielojęzyczność prezentowanych utworów.

II miejsce: zespół z Przedszkola Nr 18 w Warszawie za program w języku angielskim i hiszpańskim z elementami j. włoskiego, francuskiego i niemieckiego niemieckiego oraz wyróżnienie dla nauczycieli: Pani Barbary Grodzickiej, Pani Barbary Kołakowskiej, Przedszkole Nr 18 otrzymuje także Dyplom uczestnictwa z wyrazami uznania za wielojęzyczność prezentowanych utworów

II miejsce - zespół z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Tęczowy Ogród za program w języku angielskim. Gratulacje i podziękowania dla nauczycieli. Opiekunowie uczniów, to: Pani Martyna Cegiełka, Pani Ewa Mach, Pani Tatiana Machowska. Szkoła otrzymuje także Dyplom uczestnictwa z wyrazami uznania za wielojęzyczność prezentowanych utworów

III miejsce – Filip i Oskar Formella ze Szkoły Podstawowej Nr 322 w Warszawie za program w języku niemieckim i angielskim. Gratulacje i podziękowania dla nauczyciela, Pani Katarzyny Kwiecińskiej. Szkoła otrzymuje także Dyplom uczestnictwa z wyrazami uznania za wielojęzyczność prezentowanych utworów.

Wyróżnienia:

- Maksymilian Modzelewski z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 47 za  program w języku angielskim. Szkoła otrzymuje także Dyplom uczestnictwa z wyrazami uznania za wielojęzyczność prezentowanych utworów. Gratulacje i podziękowania dla nauczycieli, opiekunowie uczniów, to:  Pani Olga Korczak, Pani Mariola Ozimek, Pan Tomasz Perzyna, Pani Anna Zbytniewska, Pan Michał Siwczyk, Pani Elżbieta Borowiec.

- Maciej Kamela ze Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddz.Integr. w Warszawie za program w j. angielskim. Gratulacje i podziękowania dla nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu: Pani Darii Madej

- Zuzanna Jaros, Dominika Dawidowicz, Igor Mazurek ze Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddz.Integr. w Warszawie za program w języku angielskim. Gratulacje i podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu: Pani Helena Pawluk, Pani Anna Milej, Pani Irena Szeliga

 

kategoria klas 4-6 szkoły podstawowej

I miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej w Sułkowicach za program w języku rosyjskim oraz wyróżnienie dla nauczyciela przygotowującego uczniów: Pani Doroty Jasiak.

II miejsce – uczniowie z Zespołu Szkół Nr 43 w Warszawie za program w j. angielskim oraz wyróżnienie dla nauczycieli przygotowujących uczniów: Pani Agnieszki Sarosiek, Pani Elżbiety Pawlak. Zespół Szkół Nr 43 otrzymuje także Dyplom uczestnictwa z wyrazami uznania za wielojęzyczność prezentowanych utworów.

III miejsce – Weronika Klimaszewska ze Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi za program w języku francuskim i angielskim. Gratulacje i podziękowania dla nauczyciela przygotowującego: Pana Roberta Gierejko.

 

Wyróżnienia:

Zespół uczniów ze Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 147 w Warszawie za program w języku angielskim. Gratulacje i podziękowania dla nauczyciela: Pani Alicji Markowskiej

Oliwia Frymus, Dawid Sołtys ze Szkoły Podstawowej Nr 277 w Warszawie  za program w języku angielskim oraz Maria Tyszecka ze Szkoły Podstawowej Nr 277 w Warszawie  za program w języku francuskim. Gratulacje i podziękowania dla nauczycieli: Pani Pauliny Kruszewskiej, Pani Beaty Paziewskiej, Pani Anny Dobrzyńskiej. Szkoła otrzymuje także Dyplom uczestnictwa z wyrazami uznania za wielojęzyczność prezentowanych utworów.

Robert Ropiecki, Katarzyna Szwed ze Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddz.Integr. w Warszawie  – program w języku hiszpańskim z elementami j. angielskiego, czeskiego, włoskiego, francuskiego i niemieckiego oraz Jakub Kasprzak, Piotr Sołdaj, Karol Wiliński ze Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddz.Integr. w Warszawie  – program w języku angielskim: Gratulacje i podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu: Pani Ewy Wódkowskiej i Pana Roberta Gierejko. Szkoła otrzymuje także Dyplom uczestnictwa z wyrazami uznania za wielojęzyczność prezentowanych utworów.

Filip Kucharski ze Szkoły Podstawowej Nr 135 za program w języku niemieckim oraz wyróżnienie dla nauczyciela przygotowującego uczniów: Pani Magdalena Górka

    

kategoria klas 1-3 Gimnazjum:

I miejsce - Mateusz Kudła, Przemysław Kozera z Gimnazjum w Chynowie za program w j. rosyjskim przygotowany pod kierunkiem Pani Doroty Jasiak.

    

 

II miejsce - zespół z Gimnazjum 81 w Warszawie za program w języku angielskim oraz wyróżnienie dla nauczyciela przygotowującego uczniów: Pani Magdaleny Szpryngier.

III miejsce Krzysztof Górka, Sylwia Jadczak, Mikołaj Walczak, Angelika Usarek z Gimnazjum Nr 29 w Warszawie za program w j. niemieckim przygotowany pod kierunkiem Pani Magdaleny Górka.

Wyróżnienia:

Alicja Kasprowicz ze Społecznego Gimnazjum w Pruszkowie  za program w j. angielskim. Gratulacje i podziękowania dla nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu: Pani Katarzyny Paczkowskiej

Anna Pych, Julia Woronowicz z Gimnazjum Nr 53 w Warszawie za program w j. angielskim. program w j. angielskim. Gratulacje i podziękowania dla nauczyciela: Pani Marzeny Tomankiewicz.

     

Przyznanie tak wielu nagród było możliwe dzięki wielkiej hojności sponsorów: Biuro Promocji Miasta Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Urząd Dzielnicy Targówek, wydawnictwa: Langenscheidt, Pearson, WSiP, Macmillan, Oxford University Press, Cambridge University Press oraz Księgarnia Omnibus, Ambasada USA, Instytut Goethego, Wydział Edukacji Ambasady Hiszpanii i Instytut Cervantesa, Centrum Informacji Europejskiej MSZ. Dzięki nagrodom dzieci będą miały możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań językowych.

  

  

  

 

Za ogromną pomoc w organizacji SP 42 złożyła podziękowania  także  Księdzu Prałatowi Ryszardowi Ladzińskiemu oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dla Pani Małgorzaty Janaszek, Pani Weroniki Skaczkowskiej i dla Pani Anny Grabowskiej, koordynatora Programu European Language Label.

Pani Dyrektor Anna Nadolska złożyła podziękowanie dla zespołu koordynującego przebieg konkursu, dziękowała także rodzicom uczniów za ufundowanie poczęstunku dla uczestników konkursu podczas przesłuchań finałowych oraz zespołowi uczniów, którzy byli współorganizatorami konkursu, i którzy co roku starannie przygotowują własnoręcznie wykonane gadżety pamiątkowe i dbają o dobrą atmosferę podczas trwania konkursu..