Raport z przeprowadzenia IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu

Projektów Szkolnych w Języku Obcym:

Para entender un país no basta con verlo, hay que conocerlo

Um ein Land zu verstehen, reicht es nicht, es zu sehen, es ist nötig, es zu kennen

W roku szkolnym 2020/2021 odbył się IV konkurs Projektów Szkolnych w Języku Obcym:

Para entender un país no basta con verlo, hay que conocerlo/ Um ein Land zu verstehen, reicht es nicht, es zu sehen, es ist nötig, es zu kennen,  polegający na grupowym stworzeniu przez uczestników folderu kulturowego w dwóch językach obcych: hiszpańskim i angielskim lub niemieckim i angielskim, z informacjami na temat tańca wybranego kraju lub regionu hiszpańskojęzycznego lub niemieckojęzycznego wraz z opisem tego miejsca. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: Kategoria I: szkoła podstawowa kl. 4-8 oraz Kategoria II: szkoły ponadpodstawowe. Każda placówka mogła zgłosić 2 projekty z każdej kategorii wiekowej/ językowej: hiszpańsko-angielskiej oraz niemiecko – angielskiej. W konkursie grupy (3-5 osobowe) tworzyły pod opieką nauczyciela folder kulturowy na temat tańca wybranego kraju lub regionu hiszpańskojęzycznego lub niemieckojęzycznego wraz z opisem wybranego miejsca. Format pracy, to A4, rozmiar: 15 stron + strona tytułowa + spis treści + bibliografia. Projekty realizowano od września 2020r. do stycznia 2021r. Ocenie podlegały bogactwo leksykalne, gramatyka, pomysłowość, zgodność z tematem  konkursu oraz oryginalność wykonania pracy.

 

Do finału konkursu zakwalifikowano 18 projektów z całej Polski, z których w kategorii: klasy 4-8 szkoły podstawowej i kategorii II: szkoły ponadpodstawowe wyróżniono 7 prac. 16 laureatów przygotowało projekty w wersji hiszpańsko-angielskiej, a 11 laureatów w wersji niemiecko-angielskiej. W związku z utrzymującym się stanem zawieszenia szkół, dyplomy i podziękowania w tym roku będą wystawione tylko elektronicznie i przesłane na adresy mailowe Nauczycieli podane w zgłoszeniu konkursowym z prośbą o przesłanie ich Laureatom do samodzielnego wydrukowania. Nagrody dla Laureatów spoza Warszawy zostaną rozesłane, a nagrody dla Laureatów z Warszawy będą przekazywane indywidualnie w uzgodnionym mailowo terminie. Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom Konkursu, Nauczycielom i Rodzicom przygotowującym Uczniów oraz  Instytucjom wspierającym Konkurs. Prezentacja nagrodzonych projektów jest dostępna w formie on-line po kliknięciu w tytuł każdego projektu:

Kategoria szkół ponadpodstawowych:

I miejsce

XCIX Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta: 4-osobowa grupa uczniów z klasy 1, język niemiecki i angielski Projekt: Tanzend durchs Deutschland

 

II miejsce

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie:

5-osobowa grupa uczniów z klasy 2,  język hiszpański i angielski Projekt: Aragón

 

III miejsce

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. P. Adamowicza w Gdańsku:

4-osobowa grupa uczniów z klasy 2, język: hiszpański i angielski  Projekt: La rumba cubana

 Kategoria klas 4-8 szkoły podstawowej:

I miejsce

NIE PRZYZNANO

II miejsce

Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School:

3-osobowa grupa z klasy 7, język niemiecki i angielski Projekt: Schuhplattler

 

II miejsce

 Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie:

3-osobowa grupa uczniów z klasy 8, język hiszpański i angielski Projekt: Dances

 

 

III miejsce

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim:

4-osobowa grupa uczniów z klasy 8, język niemiecki i angielski Projekt: Schuhplattler

 

 

III miejsce

Szkoła Podstawowa Nr 184 im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi:

4-osobowa grupa uczniów z klasy 8, język hiszpański i angielski Projekt: Jarabe Tapatío - Mexican Hat Dance

Projekty oceniało Jury w składzie:

Pan José Ramón Horrillo Estrella (Biuro Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii),

Pan Freddy Araya Alpizar (XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego),

Pani Danuta Fertak (Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego),

Pani Renata Kiliańska (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli),

Pani Aneta Maciejewska-Pawłowska (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli).

Serdecznie dziękujemy za Państwa czas, zaangażowanie

 i profesjonalne wsparcie w organizacji konkursu.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom i rodzicom przygotowującym uczniów oraz instytucjom wspierającym nasze przedsięwzięcie. Konkurs został objęty honorowym patronatem Biura Radcy d/s Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz Akademii Mester w Salamance. Konkurs wspierają również Goethe Institut, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Polski Związek Nauczycieli Języka Niemieckiego.

                                                      

                                               

 

_______________________________________________________________________

 

 

Konkurs znajduje się w wykazie

zawodów wiedzy, artystycznych

i sportowych 2020/2021 MKO

 

Warszawa, 26-03-2021r.

 

Ewa Wódkowska

koordynator konkursu

ewa.wodkowska@mscdn.edu.pl